Nokia Wireless Clip on Headset HS 21W ohje

background image

Langattoman HF:n (HS-21W)
käyttöohje

9236277

1. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-21W noudattaa Euroopan
neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio
WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty
ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa
mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei
anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai
sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa
itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

background image

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta
viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää
laitetta.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja
muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.

9236277 / 1. painos

background image

4

Copyright

© 2004 Nokia. All rights reserved.